hlavní strana

rostlinná výroba

chov skotu

chov prasat

dílna a mechanizace

bioplynka

kontakty

Informace pro zaměstnance

Informační deska pro členy

letecké snímky

fotogalerie

Informace o počasí

Více o počasí


Zemidilsky svaz ER

Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří na 2230 hektarech zemědělské půdy. Pozemky jsou z části majetkem družstva. Větší část obdělávaných pozemků však tvoří půda pronajatá od členů družstva. Obdělávaná půda se nachází v nadmořské výšce od 400 do 600 metrů. Rozloha orné půdy je 1830 ha a zbylých 400 ha tvoří louky. Rostlinná výroba se ubírá dvěma hlavními směry.

Prvním je produkce krmiva pro živočišnou výrobu. Jedná se především o pěstování krmných obilovin do krmného fondu, výrobu siláže a senáže. rost1.jpg, 20kB Kukuřičná siláž a travní a jetelotravní senáž je uložena v betonových silážních žlabech. V předchozích letech proběhla rekonstrukce stávajících silážních jam. To přispělo ke zlepšení kvality krmiva. Z krmných obilovin tvoří převážnou část krmná pšenice a ječmen. Z menší části pak oves. Obilí pěstuje družstvo na ploše asi 900 ha. Družstvo vlastní linku na posklizňovou úpravu obilovin, ve které je sklizené obilí dosoušeno a čistěno. Bohužel chybí silo na následné uskladnění obilí. Uvažuje se o jeho vybudování.

Druhým směrem rostlinné výroby je pěstování rostlin určených k prodeji. Jedná se o průmyslové brambory a řepku. rost2.jpg, 20kB Průmyslové brambory jsou pěstovány na ploše cca. 110 hektarů a dodávány firmě Lyckeby Amylex Horažďovice, jejíž je družstvo akcionářem. Průměrný výnos se pohybuje okolo 36 tun z hektaru. Řepka ozimá je pěstována na ploše asi 200 hektarů. Průměrný výnos se pohybuje okolo 3 tun z hektaru. Veškerá produkce je zobchodována s firmou ZZN Strakonice. K stávající výrobě přibude nově pěstování kukuřice na výrobu siláže pro nově vybudovanou bioplynovou stanici. K tomuto účelu byly v loňském roce postaveny dva nové silážní žlaby v těsné blízkosti stanice.