hlavní strana

rostlinná výroba

chov skotu

chov prasat

dílna a mechanizace

bioplynka

kontakty

Informace pro zaměstnance

Informační deska pro členy

letecké snímky

fotogalerie

Informace o počasí

Více o počasí


Zemidilsky svaz ER

Bioplynová stanice

Během roku 2009 byla za přispění evropských fondů vybudována bioplynová stanice o výkonu 537 kilowattů. O této nemalé investici vedení družstva uvažovalo již delší dobu. Jako hlavní dodavatel byla vybrána firma Farmtec. bio1.jpg, 21kB Celá stanice byla navržena a vybudována tak, aby svým provozem nijak neobtěžovala obyvatele obce Novosedly. Celkové náklady se vyšplhaly k bezmála 80 milionům korun. Při optimálním výkonu by návratnost této investice měla být do 10 let. Do zkušebního provozu byla stanice spuštěna na konci roku 2009.

Pro podnik má stanice nemalý finanční přínos. Jako palivo vedle kukuřičné siláže lze použít i kravský hnůj a bio2.jpg, 24kB prasečí kejdu což je druhá přednost stanice. Ubyde tak starostí, kam s těmito vedlejšími produkty živočišné výroby. Prasečí kejdu bude do stanice dodávat i nedaleká výkrmna prasat v Kladrubech. Odtud je kejda přečerpávána podzemním potrubím do zásobních jímek a následně do fermentoru. Další palivo, kukuřičná siláž, zčásti nahradí dnes nerentabilní plodiny. Jedná se například o krmné obiloviny, jejichž cena v posledním roce klesla díky nízkým stavům dobytka pod výrobní náklady. Vyrobená energie je dodávána společnosti ČEZ. Odpadní teplo je zatím vypouštěno bez užitku do ovzduší. V roce 2010 by měl být vybudován rozvod tohoto odpadního tepla po areálu družstva. Cílem je vytápět dílny, kuchyni a administrativní budovu.